Новини

Проект "Монтесори за цялото семейство"

Тема:"Слънчеви деца"

Ти си ПРИЯТЕЛ на дете със Синдром на Даун. Ти си ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЦЕ!!!

Синдром на Даун означава...
ПРИЯТЕЛ
ЛЮБОВ
УСМИВКА
ДОБРОТА
ВОЛЯ
ТЪРПЕНИЕ
ЩЕДРОСТ
ПОДКРЕПА
НЕЖНОСТ
ПРЕГРЪДКА....

Назад