Новини

ГОТОВИ СМЕ ЗА УТРЕШНИЯ ПРАЗНИК

Човек не може да бъде свободен, ако не е самостоятелен. В действителност, този, на когото слугуват, е ограничен в своята самостоятелност. Тази мисъл трябва да стане в бъдеще фундамент на достойнството на човека. Всяка педагогическа мярка, пригодена за възпитание на децата трябва да ги насочва по пътя на самостоятелността. Защото децата трябва да умеят да правят всичко: та нали природата ги е снабдила с физически средства за изпълнение на разнообразни действия и умствени способности за изучаване на това как да ги изпълнят." 
Мария Монтесори, "Дом на Детето. Метод на научната педагогика."

Назад