Новини

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Кой събужда умовете ,

брани българското слово.

Та като вълшебно цвете,

да разцъфне то отново?

Знам , книжовниците стари,

силите си не пестили,

с книги, вестници , буквари,

българският дух крепили.

Да се знае , да се помни,

че България е жива !

На будителите скромни

българинът китка свива !“

Назад