Новини

Екипът на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ взе участие в педагогически семинар на тема: „Успешни педагогически практики. Видяно и споделено“ в университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас на 17.05.203 г., в рамките Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000077207: „Усъвършенстване модела на персонализираното обучение в "ЧОУ Д-р Мария Монтесори“, финансиран по програма „ЕАРЗЪМ +“. Директорът Биляна Димитрова и учителите Виктория Станева, Галина Ерменлиева и Благовеста Попова-Петкова споделиха опита, който са натрупали в обучителните курсове и при посещенията в училища във Финландия и Ирландия в пленарната сесия, а преди това реализираха тренинг сесия със студенти от педагогически специалности. На събитието присъстваха Петя Петрова – началник на РУО-Бургас, проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, доц.д-р Тинка Иванова – декан на факултета по обществени науки, проф.д-р Румяна Папанчева – ръководител „ и други представители на академичната общност, директори на училища, учители.

Назад