Новини

Нашите седмокласници! Деца, започнали своето обучение в Детска къща Монтесори на две годишна възраст, продължили в Основното училище, придобивали знания и умения заедно 12 години. Казват, че децата обучавани по метода Монтесори са различни. И това, наисти

Назад