Новини

"Изучаването на любовта и нейното използване ще ни доведе до фонтана, откъдето извира, и това е Детето. Това е новата пътека, която човечеството трябва да следва." - Мария Монтесори

Назад