Новини

Обучение

Обучение по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

Назад