Новини

ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

„Ние искаме да формираме отговорни, мотивирани хора имащи за цел да създадат пълноценно, щастливо семейство, общество и държава.”
Мария Монтесори

Добре дошли в училище Монтесори!

Нашето училище е първото Монтесори училище в България!

През 2009 година то отвори врати като Детска къща Монтесори, а от  2014  година училището ни е вписано в регистъра на Министерството на образованието и науката.  Днес в Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори” се обучават деца на възраст от 3 до 14 години в програмите – Група 3-6, Подготвителна група и Основно училище. 

Нашата цел е не предаването на знания, а съхраняване естествената мотивация на детето да овладява света около себе си, да бъде независим и отговорен ученик до края на живота си. „Изразът „учим децата“ в нашето училище е почти забранен. Децата в пълния смисъл се учат, тоест учат сами себе си. ”

Нашата дейност се основава на свободата на избора, уважението към себе си и света около нас. Ние не прилагаме програми, които принуждават детето да учи безброй факти или нещо против неговата воля. Ние разработваме индивидуален план за всяко дете и не използваме класно-урочната система. Подпомагаме изграждането на хора  със силен характер и ярка личност; хора, които могат самостоятелно да вземат решения във всякакви житейски ситуации и да поемат отговорност за живота си; отворени хора, способни на емоционално преживяване, с усещане за себе си и външния свят; хора, които искат и могат да бъдат щастливи.

Ще се радваме на всички Вас, които споделяте нашите възгледи и сте готови да се присъедините към нас.

   

 

 

 

 

 

 

 

Назад