ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА МОНТЕСОРИ

 

"Не е вярно - казва д-р Монтесори, - че съм измислила това, което се нарича метод Монтесори. Проучих детето, взех това, което детето ми даде и го изразих, и това се нарича метод Монтесори. "

 

 През 1988 година става известно решението на ЮНЕСКО, отнасящо се само до четирима педагози, определили метода на педагогическо мислене през ХХ век - Джон Дьюи, Георг Кершенщейнер, Антон Макаренко и Мария Монтессори .

 

Това е едно от големите свидетелства за международното признание на д-р Мария Монтесори.

 

Д-р Мария Монтесори - италиански педагог, учен, философ, хуманист е пионер в детското развитие, който открива, че децата имат вродена способност и желание да учат всичко за обкръжаващия ги свят. Подходът на Монтесори да „следва детето“ е в основата на нашата философия в Монтесори училището. Автентичната Монтесори среда обхваща следните принципи:

 

 Смесени възрастови групи

Основен компонент от философията на Монтесори е разновъзрастовата класна стая. В смесена група деца от различни възрасти споделят своите интереси. По-големите деца служат за пример за подражание и дават уроци на по-малките съученици, а по-малките деца са обградени с вниманието на утвърдената общност в класа.

 

Подготвена среда

Класните стаи в Монтесори са проектирани да отговарят на физическите, познавателните и социалните потребности на децата. Мебелите са с подходящи размери, а изработените материали привличат децата към самостоятелна работа. Красивата подредена работна среда им позволява да развиват вътрешен ред и дисциплина. Отворените класни стаи и груповите маси насърчават сътрудничеството и работата в екип.

 

Монтесори материали

Материалите Монтесори са практически материали, които въвеждат концепции на конкретно ниво. Тези ранни практически преживявания позволяват на детето да направи скока към дълбокото и абстрактно разбиране. Повечето материали включват контрол на грешката, което позволява на детето да проверява собствената си работа, без да разчита на възрастен.

 

Свобода с отговорност

На децата се предоставя толкова свобода, с колкото могат да се справят отговорно. Учениците са свободни да изберат работата си, да решат къде и как да я завършат и с кого да си сътрудничат. Учителят е водач на този процес, осигурявайки толкова среда и помощ, колкото е нужна на всеки ученик.

 

Персонализирано образование

Учебната програма на Монтесори е задълбочена и обширна. Вместо детето да отговаря на зададена програма, в която целият клас трябва да завърши една и съща работа едновременно, всяко дете в класната стая в Монтесори получава уроците, за които е готово и преследва собствените си интереси. 

 

Уважение

Мирното образование и уроците по любезност са два основни компонента от опита в Монтесори на вашето дете. Започвайки от най-ранна възраст, децата се научават да уважават работата на своите връстници, говорят спокойно, без да прекъсват и се грижат за другите деца, животни и растения в класните си стаи. На по-високите нива децата се научават да разрешават конфликти помежду си на "Масата на мира" и започват да разширяват своите умение и убеждения навън към по-голямата общност.