МИСИЯ

 

 

Поглед в бъдещето

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ предлага персонализирано обучение. Признато е за иновативно в системата на образованието със своята образователна среда, учебни програми и различен модел на обучение. Чрез отдадеността на своите учители, семейства и доброволци, училище Монтесори вдъхновява бъдещи лидери, които ще се свързват и ще повлияват положително местните и глобалните общности през целия си живот.

 

Основни ценности

В училище Монтесори непрекъснато се стремим да постигнем високи резултати.

 

Ние ценим и се ангажираме с:

 

  • Отстояване на философията и методите на обучение на д-р Мария Монтесори;

 

  • Осигуряване на индивидуализирано обучение, което подпомага социалното, емоционалното и академичното развитие на детето в разновъзрастова среда;

 

  • Насърчаване овладяването на фундаментални умения и задълбочени проучвания;

 

  • Подхранване любопитството чрез подкрепа на индивидуалните интереси на учениците;

 

  • Вдъхновяване учениците да продължат напред чрез предизвикателства - индивидуално и съвместно;

 

  • Предоставяне на свобода да бъдат независими, уверени и находчиви мислители, да ценят себе си, общността и околната среда;

 

  • Насърчаване почтеността и формиране на гражданска позиция и отношение;

 

  • Защита на мира, нетърпимост към предразсъдъците и зачитане на разнообразието.