Обучителен център

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ осъществява не само училищна, но и професионална педагогическа подготовка.  Сключеният договор за партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас дава възможност  за хоспитиране на студенти, обучаващи се в дисциплина „Обучение по метода Монтесори“, с цел наблюдение, практика и изследователска работа под ръководстото на университетски преподаватели и клалифицирани педагози от училището.

Училището е база за провеждане на тренинги и обучения за учители и родители към „Център за Монтесори образование“.