Подготвителна група

Вашето дете е готово да продължи в Монтесори подготвителна група 5-6, което ще му позволи  да надгражда своите опитности всяка следаваща година. Ранното детство е завършено. Започва възрастта на разума. Това е социалното признание на промените, които настъпват. Монтесори оприличава тази промяна с метаморфозата при гъсеницата, която се превръща  в пеперуда.

Именно през третата му година при нас детето жъне плодовете на своята работа. Четенето, писането и математическото разбиране разцъфтяват от многото семена, които са засадени през предходните две години. Детето напуска програмата не само с богат набор от академични умения  но и с нещо много по-важно - с отношението, че ученето е забавно, вълнуващо и безгранично.

Вашето дете вече е готово да премине към Програмата Монтесори за деца от 6 до 9 години за началното училище!