ПРОЗОРЕЦ В МОНТЕСОРИ

"Днешните деца ще направят всички открития на утрешния ден. Всички открития на човечеството ще им бъдат известни и те ще подобряват направеното и ще правят нови открития. Те трябва да направят всички подобрения вкъщи, градове, комуникация, методи на производство и т.н., които трябва да бъдат направени. Бъдещото поколение трябва не само да знае как да прави това, на което можем да ги научим, но трябва да може да направи крачка напред. ”

Мария Монтесори

Лондонските лекции от 1946 г.