ПРИЕМ

 

 ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” е Монтесори училище, в което се обучават деца на възраст от 2 до 14 години.

Обучението протича в три етапа:

Група Ранно развитие;
Подготвителен клас  5 и 6 години;
Основно училище  7-14 години (от 1 до 7 клас);

Приемът в училището  е  очертан в няколко стъпки :

1.Установяване на Контакт.
Препоръчваме Ви  ранно запитване, за да може да запазите място за детето си.

2.Посещение на училището.
Можете или да ни посетите в някой от нашите дни на отворени врати,  или да  заявите индивидуална среща за да разгледате училището.

3. Среща с представител на училището.

За I и II степен (1 до 4 клас):
Индивидуален разговор с родителите и определяне на дата за посещение на детето. Детето прекарва в училището два традиционни дни с останалите деца и участва във всички дейности заедно с тях. В дните на посещение учител от училището изработва лист за наблюдение на детето.
Екипът по приема дава обратна информация на родителите и становище за прием.

За III степен (5 до 7 клас):
Индивидуален разговор с родителите и определяне на дата за посещение на ученика
на занятия в училището, или провеждане на свободен  разговор на различни теми с него. 
Екипът по приема дава обратна информация на родителите и становище за прием.
 
4.Записване
Родителите подписват предоставен им от училището договор и заявление за обучение на детето.

 

ПРИЕМ И СВОБОДНИ МЕСТА


Група Ранно развитие

Приемат се деца целогодишно, при наличие на свободни места.

Подготвителен клас – 5 и 6 години

Прием при наличие на свободни места. Заявленията се разглеждат по ред на получаване.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

I степен (I и II клас)

I клас - прием при наличие на свободни места.

II клас - прием при наличие на свободни места.


II степен (III и IV клас)

III клас - прием при наличие на свободни места.

IV клас - прием при наличие на свободни места.


III степен (V и VI и VII клас)

V клас - прием при наличие на свободни места.

VI клас - прием при наличие на свободни места.

VII клас - прием при наличие на свободни места.


# Заявленията се разглеждат по ред на получаване.