НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ОБУЧЕНИЕ - Монтесори метод

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. Задачата на възрастните е просто да помогнат на детето да разкрие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.  Затова е много важно да се създаде среда, в която детето може и иска да прояви своите индивидуални способности, да се развива и обучава в собствен ритъм.  Нейната педагогическа система се състои от три части - дете, обкръжаваща среда и педагог. Но,главното във философията на Монтесори е детето. В специалната обкръжаваща среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие. Този резултат се постига с помощта на специално подготвената среда от педагога, изхождайки от потребностите на детето. Тази среда съдържа всички необходими материали от следните области на развитие.  - Жизнена практика - упражненията имат особено значение за малките деца. Използват се материали, с помощта на които детето се учи да следи за себе си и своите вещи.  - Сензорно развитие - в областта на сензорното развитие децата могат да използват своите чувства при изучаването на околния свят. Чрез материалите, които се използват, те развиват своето зрение, усещане, вкус, обоняние, слух, а така също имат възможност да се потренират в различаването на температури, да усетят разликата в теглото на предметите и разбира се, да развиват мускулната памет.  - Езиково развитие - за детето са необходими материали, предназначени за езиковото му развитие, без което е невъзможен пълноценния му интелектуален ръст. Тук децата имат възможност да разширят своя запас от думи, да научат буквите, като използват пръстите, обхождайки грапавите букви и рисувайки ги на царевично брашно, а така също и да съставят думи, с помощта на подвижната азбука.  - Математическо развитие - работейки със сензорните материали и научавайки се да мисли логично и точно, детето без усилие свързва към математически термини добре познатите му понятия. При това, обучението по математика преминава много естествено: детето просто живее в подготвената среда, ориентирана към математиката. Тя съдържа всички необходими материали, за да може детето да научи операциите събиране, изваждане, умножение и деление, да усвои броенето - всичко това, което се счита като критерий за готовността на детето за училище.  - Естествено научно и космическо развитие - позволява да се систематизират знанията за обкръжаващата го среда, изучавайки основите по физика, ботаника, география, анатомия и други естествени науки, а така също да опознае своето място в околния свят.  - Двигателно развитие - двигателните упражнения способстват за физическото развитие на детето и му помагат да почувства своето тяло и да осъзнае своите възможности.  Девиза на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!" Още от раздела

Начално училище

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в началното училище включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Подготвителна група

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в подготвителната група включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Детска къща

В къща на детето «Мария Монтесори» се обучават деца на възраст от 2 до 6 години...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището