НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ОБУЧЕНИЕ - Детска къща

В къща на детето «Мария Монтесори» се обучават деца на възраст от 2 до 6 години.

В специално подготвена, оборудвана с Монтесори материали зала, се занимават деца от различни възрасти. Подготвената среда е ориентирана към физическите и духовните потребности на детето, на неговият вътрешен мир, който се различава от света на възрастните. Тя е устроена така, че подбужда към наблюдение, дейност и преживяване. Това е същото жизнено пространство, в което детето се чувства добре, действа свободно, опознавайки природата, културата, социума, а така също формира собственото си "АЗ". По време на работата детето свободно се предвижва в подготвената среда, само избира материала, с който на него му е интересно да работи. Такава форма на организация на учебната дейност се нарича "свободна работа".  Как е структурирана подготвената Монтесори средата?

Дидактическото пространство включва в себе си няколко зони съотношението,на които се изменя в зависимост от възрастовата група. Първата зона е зона на упражнения, където детето отработва координация на движенията. В зоната на практическия живот децата се учат да се самообслужват. Сензорната зона е една от важните зони на Монтесори средата. Човек опознава света с органите на чувствата и те трябва да се развиват от най-ранно детство. В тази зона детето усвоява понятия като височина, дължина, тегло, форма, цвят и осъзнава, че съществува богато разнообразие от звукове, вкусове и аромати. За интелектуалното развитие на детето са създадени зоните математика и език. Тези зони се разширяват в съответствие с възрастта на детето. Петата зона - това е уникалното пространство за "космическото" развитие на децата - зоната на естествените науки.  Кой е главният?  В центъра на възпитателния процес, Монтесори поставя детето, чийто природен потенциал е уникален. Всяко дете достига реализация на своите възможности по свой характерен път и със свое темпо. По природа детето е изследовател и иска да опознае всичко само - докосвайки и пробвайки го.  Монтесори изгражда педагогиката си, отчитайки потребностите на детето да изучава обкръжаващия го свят. Тя преценя ,че поставяйки детето в предварително подготвена среда идавайки му правото на избор, ще способства за неговото развитие и обучение. 

повече...Още от раздела

Начално училище

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в началното училище включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Подготвителна група

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в подготвителната група включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Монтесори метод

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището