НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ОБУЧЕНИЕ - Подготвителна група

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в подготвителната група включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани.

Учебните програми съчетават задължителната общообразователна подготовка и уникалната педагогическа система за свободно възпитание на децата в специално подготвена развиваща среда на д-р Мария Монтесори, която осигурява на всяко дете възможност за самообучение и саморазвитие .

Методологията Монтесори събужда интерес към учене и разбиране на абстрактни понятия, чрез използването на специални монтесори материали в ранните години и "учене чрез правене" в началното училище.

Обучението в подготвителна група в ЧНУ«Д-р Мария Монтесори»   се осъществява на следните нива:

• Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН;

• Интердисциплинарна учебна програма съобразена с педагогическата система на Д-р Мария Монтесори, акцентираща на значението на опита и сетивно-базираното обучение с цел генериране на интерес в класната стая и в живота извън нея.

• Индивидуално темпо на обучение за всяко дете .

• Допълнителни часове по английски език, музика, изобразително изкуство.

Основната дейност тук е свободната работа. Децата си избират занятие според интереса: работа в зоната на жизнените практики, в сензорната или в тази за четене и писане, в математическата или в творческата. Педагога придружава всяко дете и му помага в избора и в последващата работа с материала. Заедно с това провежда и групови занятия, които в тази възраст особено много се харесват на децата. Благодарение на безопасната и поддържаща психологическа атмосфера децата си намират приятели, учат се да разбират интересите на другите, да се договарят. Те стават самостоятелни, уверени в своите възможности, проявяват инициатива и вземат решения. Тук се съхранява приемствеността между предучилищната и училищната подготовка.Още от раздела

Начално училище

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в началното училище включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Детска къща

В къща на детето «Мария Монтесори» се обучават деца на възраст от 2 до 6 години...Монтесори метод

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището