НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ЗА НАС - Проекти

 

 

 

 

 

 

      ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ е бенефициент по дейност  „Мобилност”,  сектор  „Училищно образование”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” и стартира  осъществяването на проект “Повишаване  качеството на иновативната Монтесори среда и обучение в ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"”.

 

    Основната цел на проекта е насочена към придобиване, валидиране  и внедряване на нови ключови компетентности и умения на учителите и управляващия персонал по отношение на Монтесори философията и педагогика и ролята на учителя., които да доведат до подобряване на иновативната монтесори среда и добавяне на нови елементи в методиката  и начина на обучение, преподаване (вкл. формиране на разновъзрастови класове), комуникация с учениците в ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“, организиране на средата.

 

    В рамките на проекта ще бъдат осъществена три основни дейности:  подготвителна дейност, която ще подготви успешно участниците в дейност “Мобилност”, както и ще информира обществеността по отношение на целите и бъдещите дейности по проекта; в дейност “Мобилност” двама представители на екипа на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ ще бъдат обучени в курс: “Practical Materials (B) Workshop” в периода от  29.09- 7.10 2018 г. в Осло, Кралство Норвегия, организиран от Уотърпарк Монтесори; в дейност “Последващи дейности” ще бъде осъществено поетапно практическо внедряване и използване на получените знания и умения в училищната среда; ще бъдат валидирани компетенциите разпространени резултатите сред заинтересовани страни.

 

    Очакваните резултати, които се очаква от осъществяване на проекта, са: подобрени компетенции, свързани с  професионални профили на участниците; увеличен капацитет за иновиране на метода на преподаване, организация на учебния процес, монтесори среда; по-високо качество  и възможност за формиране на универсални  учебни умения у учениците; умения за въвеждането и провеждане на обучение в Монтесори разновъзрастови класове; по-добро разбиране на езиковото и културното многообразие; усвоени европейски измерения на Монтесори философията и педагогиката; повишено чувство на инициативност и внедряване на нови идеи, техники; повишени познания за европейските ценности; подобрени възможности за кариерно развитие; повишена мотивация и удовлетворение в ежедневната им работа.Още от раздела

Иновация

  Визия: ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“-иновативно училище, формиращо  умения за самообучение, способстващо изграждането на общество на самостоятелни и отговорни личности...Мисия

Мисията на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори» е да развива потенциала на всеки ученик, подготвяйки го да бъде отговорен участник в световната общност, като се фокусира върху развитието на характера, лидерството, уменията за мислене, знания за живота, умения за управление и творчески способности, способности за общуване, сътрудничество, отговорност и самоконтрол...Обща информация

Профил на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори»

ЧНУ«Д-р Мария Монтесори» е лицензирано със заповед на МОН №14-22/08...История

      

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището