НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ЗА НАС - Обща информация

Профил на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори»

ЧНУ«Д-р Мария Монтесори» е лицензирано със заповед на МОН №14-22/08.04.2014 г.

То е естествено продължение на съществуващата от 2009 година Къща на детето «Мария Монтесори» за възпитание и обучение на деца в доучилищна възраст.

С ЧНУ«Д-р Мария Монтесори» ние създаваме един от възможните модели на съвременно българско образователно учреждение .

Учебни програми

·       Методите,чрез които се реализира образователната стратегия включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани. ·        Учебните програми съчетават задължителната общообразователна подготовка и уникалната педагогическа система за свободно възпитание на децата в специално подготвена развиваща среда на д-р Мария Монтесори ,която осигурява на всяко дете възможност за самообучение и саморазвитие .

  • Методологията Монтесори събужда интерес към учене и разбиране на абстрактни понятия, чрез използването на специални монтесори материали в ранните години и "учене чрез правене" в началното училище.

Обучението в ЧНУ«Д-р Мария Монтесори»   се осъществява на следните нива:

  • Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН;
  • Интердисциплинарна учебна програма съобразена с педагогическата система на Д-р Мария Монтесори, акцентираща на значението на опита и сетивно-базираното обучение с цел генериране на интерес в класната стая и в живота извън нея.
  • Индивидуално темпо на обучение за всяко дете и възможност за задълбочено изучаване на предмет по избор.
  • Допълнителни часове по английски език, музика, изобразително изкуство, проектни дейности.

 

Класове:

В училището се обучават деца в предучилищна група, първи, втори ,трети и четвърти клас.Процеса на обучение на децата от 2 до 11 г. е непрекъснат и цялостен. Тук се съхранява приемствеността между училищната и предучилищната подготовка.

 

Учебна среда:

  • Класните стаи са проектирани по монтесори стандарт, което дава възможност както за индивидуално, така и социално развитие. Класните стаи са красиви по дизайн. Те са създадени по специален модел, с работни зони с монтесори материали в цялата стая разположени на достъпни рафтове.
  • Повечето уроци са водят с малки групи или отделни деца, докато другите деца работят самостоятелно.Училището използва литература, Монтесори материали, диаграми, времеви линии, обекти от природата, съкровища от богатството на култури от целия свят и традиционни инструменти за преподаване.
  • С помощта на учителя, учениците участват активно в планирането на времето си, и носят отговорност за работата си.


Още от раздела

Иновация

  Визия: ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“-иновативно училище, формиращо  умения за самообучение, способстващо изграждането на общество на самостоятелни и отговорни личности...Мисия

Мисията на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори» е да развива потенциала на всеки ученик, подготвяйки го да бъде отговорен участник в световната общност, като се фокусира върху развитието на характера, лидерството, уменията за мислене, знания за живота, умения за управление и творчески способности, способности за общуване, сътрудничество, отговорност и самоконтрол...История

      Проекти

 

 

 

 
гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището