НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

РОДИТЕЛИ - Сигурност

 

По време на занятия влизането на посетители на територията на ЧНУ

 «Д-р Мария Монтесори» не се допуска.

Децата се приемат от родителите  от  дежурен учител  и се изпращат от своите учители в определеното за това време. Децата не напускат територията на училището, освен в случаите на организирани посещения или игри в двора на училището при задължителното присъствие на учителите.

 

 Още от раздела

Кодекс на поведението

 

Всички ученици, родители, учители и служители на Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори"  имат право на безопасност и сигурност...Правила за посетители

    ЧНУ  «Д-р Мария Монтесори» организира специални информационни срещи за родителите желаещи да запишат детето си в училището...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището