НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

РОДИТЕЛИ - Кодекс на поведението

 

Всички ученици, родители, учители и служители на Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори"  имат право на безопасност и сигурност. С цел да се поддържа безопасна и сигурна среда, всички страни трябва да спазват законите на страната, политиката и Правилника за вътрешния ред на училището и Кодекса за поведение.

В съответствие с Кодекса за поведение всички ученици, родители, учители и служители на Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" се очаква с поведението си,  да  поддържат топла, приятелска и уважителна среда, което е от решаващо значение за развитието и успеха на нашите ученици. Всички членове на училищната общност се отнасят помежду си  с уважение и зачитат достойнството на другите. 

В Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" имаме строга политика относно тормоза. Училището провежда специални информационни кампании обсъждащи тормоза в училище.

 Нашият Кодекс за поведение се основава на следните основни твърдения:

  1. Обучението на едно дете е споделена отговорност на родителите, учителите и детето.
  2. Децата се учат най-добре в положителна, безопасна и приветлива обстановка
  3. Родителите и персонала насърчават развитието на академичните умения, социалното и емоционално израстване и креативност в нашите ученици.
  4. Членовете на училищната общност имат отговорността да поддържат среда, в която конфликтите и различията се решават  по начин, изпълнен с уважение и учтивост.
  5. Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" няма място за обиди, неуважение , вредни коментари или действия, които разстройват спокойната, приятелска, безопасна среда.
  6. Постиженията в областта на образованието и ние имаме високи очаквания за всеки ученик.
  7. Връзката между дома и училището е от съществено значение за постигането на тази цел.

В Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори", ние подчертаваме важността на поддържането на постоянна комуникация между учители, администрацията и родители. Провеждат се групови и индивидуални информационни вечери , монтесори уроци за родители по време на първия месец от училище във всеки клас. На информационните вечери, учителите  обясняват правилата и практиките по време на  учебния процес, очертават очакванията си за поведение в класната стая, и отговорят на всички въпроси, които родителите могат да имат.Още от раздела

Сигурност

 

По време на занятия влизането на посетители на територията на ЧНУПравила за посетители

    ЧНУ  «Д-р Мария Монтесори» организира специални информационни срещи за родителите желаещи да запишат детето си в училището...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището