НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ПРИЕМ - Обща информация

           

                                                

                                                              ПРИЕМ

                                       за учебната 2017/2018 година

                             в Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори";

 

Условията за прием включват:

 

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат философията, училищната политика, стила и принципите на работа в ЧНУ"Д-р Мария Монтесори";
 • Успешно справяне на детето с тестовете за училищна готовност или тестове върху учебното съдържание за съответния клас;

 

Процедура за прием:

 

 • Среща-разговор със семейството по предварително уговорен график;
 • Подаване на Заявление за прием;
 • Индивидуални срещи с децата в Монтесори клас, провеждане  тест  за училищна готовност или тестове върху учебното съдържание за съответния клас;
 • Сключване на договор за обучение.

 

Необходими документи за записване:

 

 • Заявление за записване и Договор за обучение(предоставя се от училището);
 • Паспортна снимка - 1 бр.;
 • Копие от  Акта за раждане;
 • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас (за прием в Първи клас);
 • Удостоверение за преместване и характеристика от предходното училище (за прием след Първи клас);
 • Удостоверение от РУО-Бургас за признаване на завършен клас и копие от документите за пребиваване в страната /за прием на ученици от чужбина/;

 

График на записването:

 

 • Заявления се приемат от 13 февруари 2017 година;
 • След попълване на Заявлението се провежда тест за училищна готовност на детето;
 • Сключване на Договор за обучение.
 • Ученици  се приемат при наличие на свободни места, след записване на тези,които в момента се обучават ЧНУ „Д-р Мария Монтесори”;


Полезни връзки

 • Монтесори възпитаници
 • Контакти • ГЛАВНИЯТ УРОК НА МОНТЕСОРИ

           Когато за първи път се сблъскаш с историята на педагогическата система на Мария Монтесори е невъзможно да не те порази фактът с каква ненавист са се отнасяли към нея идеолозите на всички тоталитарни режими на миналото столетие...
  От тук можете да видите къде се намира училище Монтесори, както и да направите виртуална разходка из неговите стаи


  гр.Бургас
  ул.Драма 11
  тел.: 056/ 825 673,
  0879 400 194
  0879 400 193


  2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
  Всички права запазени


  Powered by Suzara web design
  Виртуална разходка в училището