НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ЗА НАС - Иновация

  Визия: ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“-иновативно училище, формиращо  умения за самообучение, способстващо изграждането на общество на самостоятелни и отговорни личности.

      ЧНУ постига своята визия чрез следните стратегически цели:

  -Да се осигури качествено Монтесори обучение в съответствие със световните Монтесори стандарти, изискванията на държавните стандарти и социалната поръчка на родителите и обществото.

  -Да се осигури специално подготвена образователна среда, обезпечаваща развитие на универсални учебни действия, формиращи възможности за самостоятелно учене, самоусъвършенстване и развитие.

  -Да привлича и развива учители, придържащи се към хуманистичната концепция в образованието, защита на достойнството на личността на детето и признаване на неговите права на естествено развитие.

    Иновацията е изцяло обвързана с постигане на резултатите по трите стратегически цели,с което ще осъществи визията за развитие на училището.

    Основната цел на иновацията е: Постигане на по- високо качество на образование чрез създаване на подобрена образователна Монтесори среда и нов модел на управление и обучение, осигуряващи условия за формиране на универсални учебни действия у учениците. Тя ще се постигне чрез:

    Целеви групи: В иновацията са включени всички ученици, учители и ръководството. Избирайки педагогическата система Монтесори, родителите стават част от процеса, чиято продължителност е 4 години. Гаранция за успеха на проекта е формиране у учениците на универсални учебни действия.

   Планирани са три типа резултати за учениците- личностни, метапредметни и предметни.

   Като резултат от иновацията ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ ще осигурява по-високо качество на образованието.

 Още от раздела

Мисия

Мисията на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори» е да развива потенциала на всеки ученик, подготвяйки го да бъде отговорен участник в световната общност, като се фокусира върху развитието на характера, лидерството, уменията за мислене, знания за живота, умения за управление и творчески способности, способности за общуване, сътрудничество, отговорност и самоконтрол...Обща информация

Профил на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори»

ЧНУ«Д-р Мария Монтесори» е лицензирано със заповед на МОН №14-22/08...История

      Проекти

 

 

 

 
гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището